Sign. - Van oud papier naar SBR? Over het verplicht elektronisch deponeren van de jaarrekening


Op 1 juli 2016 is de Wet elektronisch deponeren en het bijbehorende Besluit elektronische deponering handelsregister in werking getreden. In verband daarmee zijn o.m. de Handelsregisterwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen gewijzigd.

Over het boekjaar begonnen op of na 1 januari 2016 zullen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen hun jaarrekening enkel nog elektronisch kunnen deponeren. Deze verplichting zal op termijn ook voor middelgrote en grote rechtspersonen gelden.


M.C. Brzezinski, JBN 2016(10) 43

Verder lezen
Terug naar overzicht