Sign. - Van ruilen komt huilen?


Een onderneming kan bij het afsluiten van een lening het risico van de variabele rente daarop afdekken door middel van een renteswap. Daarbij moet de onderneming zich goed rekenschap geven van de bepalingen in de onderliggende overeenkomsten. Sluiten deze niet goed op elkaar aan, dan wordt er alsnog een renterisico gelopen. Na een bespreking van de werking van de renteswap gaat de schrijver in op de standaard kredieten swapdocumentatie. Daarbij gaat hij in op de 0% floor die tegenwoordig in de rentedefinitie van de kredietdocumentatie kan worden opgenomen. Deze voorziet erin dat de rente fictief op 0% gesteld wordt, wanneer deze negatief wordt. aan de hand van deze 0% floor geeft de schrijver een aantal rekenvoorbeelden en zet hij een aantal potentieel problematische situaties uiteen, waarvoor hij mogelijke oplossingen aandraagt.
(V&O 2013, nr. 9, p. 156, mr. C.E.M. Smeets)

Verder lezen
Terug naar overzicht