Sign. - Vaststellings- en invoeringswet Boek 10 BW


In een nieuw Boek 10 BW is een groot aantal voor de praktijk van belang zijnde regels van het internationaal privaatrecht op systematische en samenhangende wijze bijeengebracht. Het gaat hierbij voor een groot deel om vele reeds geldende wettelijke regelingen van conflictenrecht voor verschillende deelterreinen, zoals personen- en familierecht, onrechtmatige daad en rechtspersonen. Wat betreft rechtspersonen is in een nieuwe Titel 8, Corporaties, opgenomen waarin in hoofdzaak bepalingen die (in vele gevallen woordelijk) zijn overgenomen uit de Wet conflictenrecht corporaties. (Stb. 2011, 340)

Verder lezen
Terug naar overzicht