Sign. - Vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van de optie op preferente beschermingsaandelen aan de hand van het vennootschaps- en verbintenissenrecht


 

De schrijver analyseert de call- en putoptie op preferente beschermingsaandelen in de beurs-nv aan de hand van het vennootschaps- en verbintenissenrecht. Daarbij gaat hij in op de vraag wat de invloed is van het vennootschaps- en verbintenissenrecht op de verlening en uitoefening van zo'n optie. Bij een optie op reeds uitgegeven aandelen gaat het daarbij enkel om verbintenisrechtelijke aspecten. Bij een optie op nog uit te geven aandelen is de naleving van vennootschapsrechtelijke voorschriften een voorwaarde voor de verlening van de calloptie of voor de uitgifte uit hoofde van een putoptie. De schrijver behandelt allereerst de verbintenisrechtelijke aspecten en gaat dan in op de optie op niet uitgegeven beschermingsprefs, waarbij hij achtereenvolgens aandacht besteedt aan de verlening van de optie, de uitoefening ervan, de putoptie en de contractuele relatie tussen de vennootschap en de stichting. ten slotte gaat hij in op de vraag in hoeverre de optie kan worden geclausuleerd en/of kan herleven.

 

(WPNR 2013/6989, mr. R.A.F. Timmermans)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht