Sign. - Vennootschapsrechtelijke werking van een aandeelhoudersovereenkomst


De schrijver bespreekt de uitspraak in de kwestie rond Vanka-kawat Holding («joR» 2012/286), waarin de Rechtbank Den Haag vennootschapsrechtelijke werking van een aandeelhoudersovereenkomst heeft aangenomen. In zijn commentaar wijst de schrijver erop dat het sinds de invoering van de flex-bv mogelijk is om aan contractuele afspraken vennootschapsrechtelijke consequenties te verbinden. op grond van art. 2:192 BW kunnen in de statuten afspraken tussen aandeelhouders worden neergelegd, kwaliteitseisen aan het aandeelhouderschap worden verbonden en aanbiedings- en overdrachtsverplichtingen worden opgenomen. Bij schending daarvan kan, indien de statuten dat bepalen, stemrecht, winstrecht en/of vergaderrecht worden opgeschort. op deze manier kan aan de afdwingbaarheid van aandeelhoudersafspraken extra invulling worden gegeven.
(JutD 2012, nr. 20. p. 15, mr. T. van Wijngaarden)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht