Sign. - Verantwoorde uitkeringen


In april van dit jaar zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel flex-bv in de Eerste Kamer een aantal kritische vragen gesteld over de uitkeringen. Deze duiden volgens de schrijver op onnodige zorgen over de in het wetsvoorstel opgenomen uitkeringstoets. Na een korte uitleg over het door Timmerman gemaakte onderscheid tussen digitaal en analoog vennootschapsrecht, bespreekt de schrijver de geuite kritiek. Naar zijn idee biedt de toets echter een goede balans tussen rechtszekerheid, flexibiliteit en lastenverlichting. Het bestuur kan niet weglopen van de taak om zich tegen onverantwoorde uitkeringen te verzetten. Het wetsvoorstel maakt dit nog eens duidelijk zonder daarbij een strengere norm voor bestuurdersaansprakelijkheid te stellen dan de norm die reeds uit het bestaande (analoge) recht voorvloeit. (WPNR 2012/6933, mr. Chr. M. Stokkermans)

Verder lezen
Terug naar overzicht