Sign. - Verbod financiële steunverlening


Een advocaat is door eiser Falk en zijn bedrijf Roju Holding BV (Roju) ingeschakeld voor juridische bijstand bij de overname van aandelen (100% van de aandelen van Falk Courier BV en 50% van de aandelen van Roju in RODAN-Danro BV) door Mauk Logistics Holding BV (Mauk). Falk meent dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt door er niet op te wijzen dat aan de managementovereenkomst het risico kleefde dat deze als strijdig met art. 2:207c lid 1 BW nietig beoordeeld zou worden. De afspraak om het resterende deel van de koopsom als managementvergoeding af te betalen is gemaakt tussen de verkoper en de koper van de aandelen, Roju en Mauk. Nu in de managementovereenkomst echter Falk Courier BV (de vennootschap waarin de verkochte aandelen werden gehouden) als opdrachtgever en wederpartij van Roju werd opgevoerd, is de betalingsverplichting ten aanzien van de managementvergoeding op targetvennootschap Falk Courier komen te rusten. Uitgaande van het oordeel dat de managementvergoeding eigenlijk een onderdeel van de koopsom voor de aandelen was, heeft Falk Courier met het sluiten van de managementovereenkomst de verplichting op zich genomen een deel van de koopsom voor haar eigen aandelen te betalen. Dit acht de rechtbank in strijd met de strekking van art. 2:207c lid 1 BW. De advocaat, zeker gelet op haar meer dan gemiddelde kennis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht, had moeten inzien dat het sluiten van de managementovereenkomst tussen Falk Courier en Roju een verboden steunhandeling was en op zijn minst dat deze als zodanig beoordeeld zou kunnen worden. Nu zij, zonder enige waarschuwing voor dit risico, de managementovereenkomst op naam…

Verder lezen
Terug naar overzicht