Naar de inhoud

Sign. - Verbod ziekenhuisfusie in beroep gehandhaafd (Rechtbank Rotterdam, 29 september 2016, eisers / ACM (ECLI:NL:RBROT:2016:7373))

De Rechtbank Rotterdam heeft in beroep het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om geen vergunning te verlenen voor de concentratie tussen twee ziekenhuizen gehandhaafd. De twee ziekenhuizen (Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep) waren voornemens om bestuurlijk te fuseren waarbij een holding als enig bestuurder van eisers zou worden opgericht.

In het door ACM verrichte marktonderzoek heeft ACM met verschillende partijen gesproken (waaronder huisartsen en zorgverzekeraars), en de Nederlandse Zorgautoriteit om een zienswijze gevraagd. Mede naar aanleiding van dit marktonderzoek is ACM tot de conclusie gekomen dat de fusie de mededinging op significante wijze zou beperken. Een remedievoorstel werd niet geaccepteerd door ACM.

In beroep argumenteerden de ziekenhuizen tevergeefs dat ACM haar marktonderzoek naar de fusie ondeugdelijk had uitgevoerd. In de eerste plaats zou ACM de relevante markt van eisers niet juist hebben afgebakend. De rechtbank wijst deze beroepsgrond af: er zijn onvoldoende aanknopingspunten om het onderzoek op dit punt ondeugdelijk te noemen. Het feit dat niet rond de 13%, maar 11,5% van de totale ziekenhuispopulatie van eiseressen uit de drie overlapgemeenten – waar ten minste 90% van de patiënten kiest voor een van beide ziekenhuizen, zoals door de ziekenhuizen was betoogd –, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat ACM had moeten uitgaan van twee aparte markten.

In de tweede plaats zou ACM de belangrijkste concurrenten niet hebben meegenomen in de marktafbakening. De rechtbank oordeelt dat de patiënten uitstroom uit de markt te klein is, waardoor eisers niet onderworpen zijn aan de concurrentie van andere ziekenhuizen in de omgeving.

Ten derde zou de marktafbakening inconsistent zijn. Eisers richtten zich hierbij op fusiebesluiten uit…