Sign. - Verboden steunhandeling en bestuurdersaansprakelijkheid


FSM Europe BV (FSM), actief op de markt voor beeldbuizen, heeft tot 1998 deel uitgemaakt van het Philips concern. In oktober 2003 nemen drie leden van het management team (Rademakers c.s.) in een management buy-out de aandelen FSM over. In februari 2005 gaat FSM failliet. De curator meent dat Rademakers c.s., de bestuurders van FSM, hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en stelt hen ex art. 2:248 BW aansprakelijk voor het boedeltekort. De rechtbank heeft de vordering van de curator afgewezen en de curator stelt hoger beroep in. Het hof gaat mede in op de vraag of Rademakers c.s. bij de MBO het verbod van art. 2:207c BW hebben geschonden, de vraag of dit na invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht nog een schendig van art. 2:248 en 6:162 BW kan opleveren en of Rademakers c.s. bij de MBO de belangen van FSM hebben geschaad. De tweede grief van de curator richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de curator niet heeft voldaan aan de stelplicht ten aanzien van de causaliteit tussen de beweerde schending van art. 2:207c (oud) BW en het faillissement (art. 2:248 lid 1 BW). Het hof stelt voorop dat na het indienen van de memorie van grieven Boek 2 BW is gewijzigd in verband met de flexibilisering van het bv-recht. Per 1 oktober 2012 is art. 2:207c BW vervallen. Op grond van de Invoeringswet heeft de Wet Flex-bv onmiddellijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht