Sign. - Verdeling huwelijksgoederengemeenschap en wanneer gaat welke rente lopen?


Het is natuurlijk aan te raden dat echtelieden die voornemens zijn van echt te scheiden, vóór het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand de goederen van de huwelijksgemeenschap reeds met wederzijdse instemming te verdelen, zodat daarover niet meer geprocedeerd hoeft te worden. Toch is met de feitelijke verdeling niet alles geregeld. De vraag die open blijft, is of partijen met deze feitelijke verdeling ook over de financiële consequenties van de verdeling het eens zijn geworden. Ontstaat bij de verdeling een overbedelingsschuld voor een van de echtgenoten, dan dient ook beoordeeld te worden of over deze schuld een rente vergoed dient te worden.

(J.I. Driessen-Kleijn, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2013/10)

Verder lezen
Terug naar overzicht