Sign. - Vereenvoudigen van het kinderalimentatiestelsel: manoeuvreren tussen rechtvaardigheid en eenvoud


Het Nederlandse alimentatiestelsel is aan forse kritiek onderhevig: het moet anders, eenvoudiger en transparanter. Kinderalimentatie moet eigenlijk bij echtscheiding door leken op een tamelijk eenvoudige wijze en met behulp van een digitaal rekenprogramma kunnen worden uitgerekend. In dit artikel blikt de auteur eerst terug: hoe zijn we aangekomen op het punt dat thans bereikt is? Waar zitten momenteel de knelpunten? De auteur betoogt dat het stelsel – mede door de maatschappelijke ontwikkelingen en ondanks een aantal aangebrachte vereenvoudigingen – te ingewikkeld is geworden. Rechtvaardigheid is ten koste gegaan van eenvoud. De auteur bepleit verdergaande vereenvoudigingen, die overigens nader ingrijpen van de wetgever vragen. Het terugbrengen van de verplichting van de stiefouder tot niet meer dan een aanvullende verplichting zou een enorme vereenvoudiging in het stelsel betekenen.

(mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, EB – Tijdschrift voor scheidingsrecht 2012/4, p. 69)

Verder lezen
Terug naar overzicht