Sign. - Vereenvoudiging kinderalimentatie, een utopie?


De auteurs bespreken de in november 2012 door de werkgroep alimentatienormen van de Raad voor de Rechtspraak gepresenteerde richtlijn kinderalimentatie, die is verwerkt in de laatste versie van het rapport 'Alimentatienormen' (april 2013).

(mr. A.N. Labohm en mw. mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2013/4)

Verder lezen
Terug naar overzicht