Sign. - Verhaal schade


 

Belanghebbende behoort tot een concern en was opgenomen in een fiscale eenheid. De bank verstrekt een kredietfaciliteit van € 110 miljoen aan het concern. Belanghebbende stelt zich hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betalingsverplichting uit de kredietovereenkomst. Voor deze garantstelling ontvangt belanghebbende geen vergoeding. Eventueel op haar verhaalde schade mag belanghebbende pas bij haar medeschuldenaren opeisen als de totale schuld van € 110 miljoen is afbetaald. De bank verhaalt zich voor ca. € 5 miljoen op belanghebbende, die vervolgens het verhaalde bedrag wil aftrekken van haar winst. De Hoge raad overweegt dat het verlies op deze garantstelling niet aftrekbaar is, omdat belanghebbendes hoofdelijke aansprakelijkheid zijn oorzaak vindt in de vennootschappelijke betrekkingen tussen belanghebbende en de andere vennootschappen. Hierbij is relevant dat belanghebbende een grotere aansprakelijkheid heeft aanvaard dan de aansprakelijkheid voor het bedrag dat zij zelfstandig zou hebben aangetrokken.
(HR 1 maart 2013, nr. 11/01985, LJN BW6520, V-N 2013/12.17, NTFR 2013/586)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht