Sign. - Verhouding Poortwachter en WGB h/cz


Vraag of werkgever heeft voldaan aan re-integratieverplichting valt niet onder WGB h/cz, wel de vraag of aangeboden functie passend is en of eventueel noodzakelijke doeltreffende aanpassing voldoende is onderzocht. (CGB-oordeel 2009-57)

(CGB-oordeel 2009-57)

Verder lezen
Terug naar overzicht