Sign. - Verkeerd geadresseerde opt-outverklaring heeft geen effect


Bij beschikking van 27 januari 2007 («JOR» 2007/71) heeft het Hof Amsterdam de WCAM-overeenkomst (Duisenberg-regeling) algemeen verbindend verklaard voor de kring van gerechtigden als bedoeld in art. 2 van de WCAM-overeenkomst. De WCAM-overeenkomst bevat een regeling voor de afwikkeling van schade ontstaan uit effectenleaseovereenkomsten. in deze overeenkomst staat in art. 15.2 de naam en de woonplaats van degene aan wie de in art. 7:908 leden 2 en 3 BW bedoelde verklaringen (opt-outverklaringen) moeten worden gericht: mr. J.E. Kielstra, notaris teDen Haag. Het hof is van oordeel dat art. 7:908 lid 2 BW geen ruimte biedt om op een andere dan de in de overeenkomst voorgeschreven wijze kenbaar te maken niet aan de overeenkomst gebonden te willen zijn. Bijgevolg leidt het aan Dexia zenden van de brief van 17 juli 2007 er niet toe dat Dur niet aan de WCAM-overeenkomst is gebonden. (Hof Amsterdam 1 februari 2011, LJN BP2969, m.nt. mr. Y.A. Wehrmeijer, tevens behorend bij «JOR» 2011/333)

Verder lezen
Terug naar overzicht