Sign. - Verkrijgende verjaring, het lot van beperkte rechten en de rol van het Kadaster en de notaris


Verkrijgende verjaring is een originaire wijze van verkrijging. Dit betekent echter niet zonder meer dat op een onroerende zaak rustende beperkte rechten daardoor tenietgaan.

Auteurs besteden in hun bijdrage m.n. aandacht aan wat de invloed is van verkrijgende verjaring op beperkte rechten die door de oorspronkelijke eigenaar – na zijn bezitsverlies – zijn gevestigd. De invloed op de rechten die voordien zijn gevestigd, komen terloops aan de orde.

Verder staan auteurs stil bij de rol van de notaris en het Kadaster bij verkrijging krachtens verjaring. Zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht