Sign. - Vermindering van (quasi-)legaten; een terrein vol voetangels en klemmen


Artikel 4:120 BW geeft een regeling ten aanzien van de vermindering van legaten. In artikel 4:127 BW wordt een nadere regeling getroffen ten aanzien van de vermindering van een bepaald soort quasi-legaat, te weten de begunstiging bij een sommenverzekering. De auteur besteed in algemene zin aandacht aan doel en werking van de regeling van vermindering van legaten en beziet in hoeverre de regeling ook daadwerkelijk aan haar doel beantwoordt. Mede aan de hand van Hof Amsterdam 27 september 2011 (LJN BT8650) wordt bovendien gekeken naar de uitwerking van de regeling van artikel 4:127 BW.

(mr. P.C. van Es, TE – Tijdschrift Erfrecht 2012/8, p. 71)

Verder lezen
Terug naar overzicht