Sign. - Vermogensbeheer met pensioenbestemming


Nu Van Dam – kennelijk vanwege de daaraan mogelijk verbonden hogere resultaten – in algemene zin voor een offensieve belegging koos, en de vermogensbeheerovereenkomst betrekking had op een in beheer gegeven vermogen van € 726.000, kan niet geoordeeld worden dat het bestaan van een pensioenbestemming van een bedrag van € 188.897 inhoudt dat dat bedrag reeds vanaf het sluiten van de beheerovereenkomst defensief belegd had moeten worden, of dat zulks nadien had moeten gebeuren. Er kan in dat verband geen hogere eis aan het beheer worden gesteld dan dat de belegging van het totale bedrag zodanig diende te zijn dat zo goed mogelijk verzekerd was, dat bij het ingaan van het pensioen het genoemde bedrag, jaarlijks verhoogd met rente, daadwerkelijk beschikbaar was.
(Hof 's-Gravenhage 29 mei 2012, «JOR 2012/290)

Verder lezen
Terug naar overzicht