Sign. - Vermogensscheiding bij premiepensioeninstellingen


Financiële instellingen zijn onderworpen aan regels voor vermogensscheiding, zodat de nodige waarborgen worden ingebouwd voor hun cliënten. De waarborgen moeten voorkomen dat deze cliënten een kredietrisico lopen op de financiële instellingen die voor hen effecten houden, zoals banken, beleggingsfondsen maar ook premiepensioeninstellingen. De premiepensioeninstelling ligt onder vuur vanwege kritiek op de wettelijke regeling ten aanzien van vermogensscheiding. Het is volgens de schrijver van belang voor het (internationale) succes van dit nieuwe type pensioenuitvoerder dat alle onduidelijkheden over het al dan niet afgescheiden vermogen verdwijnen. (V&O 2012, nr. 1, p. 1, mr. R.K.Th.J. Smits)

Verder lezen
Terug naar overzicht