Sign. - Vernietigd benoemingsbesluit


De bij het vonnis van 11 februari 2008 vernietigde arbeidsovereenkomst (die op 10 juni 2007 tussen partijen is gesloten) is op grond van art. 3:53 lid 1 BW van de aanvang af nietig. Hetgeen Selikor NV uit hoofde van die overeenkomst aan asjes heeft betaald, is onverschuldigd betaald. Vraag is of Selikor de nietigheid van het besluit van 1 juni 2007 waarbij asjes werd benoemd tot directeur van Selikor, hem mag tegenwerpen. Het Gerecht overweegt dat de discussies over de wenselijkheid en onwenselijkheid van politiek favoritisme in het algemeen en politieke benoemingen in het bijzonder sinds jaar en dag in Curaçao worden gevoerd. Bij de benoemingen gaat het zowel om benoemingen bij de overheid zelf als in overheids-nv's. De instelling van de Stichting Implementatie Privatisering (StIP) was bedoeld als poging om de overheid op een afstand te houden bij onder andere benoemingen in overheidsbedrijven. De regels van Corporate Governance hebben dezelfde bedoeling als waar de StIP in dezen voor stond. Geleidelijk aan is een kentering ontstaan in het denken over politiek favoritisme. Dit alles is van algemene bekendheid en was dus zeker aan asjes als academicus bekend. asjes had er dus van meet af aan bedacht op moeten zijn dat zijn voorgenomen benoeming op zijn minst omstreden zou zijn en deze zich niet moeten laten welgevallen. Dit klemt temeer omdat de ondertekening van de arbeidsovereenkomst plaats vond daags voor de door de belanghebbende derden uitgelokte rechterlijke uitspraak over de rechtsgeldigheid van de benoeming van asjes. al deze omstandigheden tezamen genomen wettigen de conclusie dat de nietigheid van het besluit aan asjes kenbaar had behoren te zijn. alleen al op deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht