Sign. - Vernietiging effectenleaseovereenkomst en gevolgen voor vaststellingsovereenkomst


De vordering van Varde (rechtsopvolgster van Dexia) is gebaseerd op de vaststellingsovereenkomst. Met die overeenkomst is beoogd om onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens geldt ter zake de effectenleaseovereenkomsten te voorkomen of te beëindigen. Daarmee geldt de overeenkomst als een vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW en mitsdien als een zelfstandige overeenkomst die los staat van de effectenleaseovereenkomsten. Dat betekent dat een vernietiging door Batti van de effectenleaseovereenkomsten – wat daar ook van zij – geen gevolg heeft voor de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst, zodat die overeenkomst Kizilirmak onverkort bindt en de kantonrechter de daarop gebaseerde vordering van Varde dus op een onjuiste grond heeft afgewezen. (Hof Amsterdam 31 mei 2011, «JOR» 2011/365)

Verder lezen
Terug naar overzicht