Sign. - Vernietiging hypotheekrecht


Eiseres tot verificatie vordert dat de rechtbank haar vordering als preferente vordering (met als rang recht van eerste hypotheek) verifieert en erkent en de curator opdraagt de vordering te plaatsen op de lijst van erkende preferente schuldeisers. Vraag is echter of het vestigen van het hypotheekrecht paulianeus was. In geschil is de vraag of is voldaan aan het voor het door de curator gestelde paulianeus handelen geldende vereiste dat failliet en, indien toepasselijk, eiseres tot verificatie, ten tijde van het vestigen van het hypotheekrecht wisten of behoorden te weten dat benadeling van de schuldeisers van failliet daarvan het gevolg zou zijn. Ook als er veronderstellenderwijs van uit wordt gegaan dat de hypotheekverlening een rechtshandeling anders dan om niet was, slaagt het standpunt van de curatoren dat sprake is van paulianeus handelen. als sprake is van een rechtshandeling anders dan om niet, dan zal niet alleen bij failliet, maar ook bij eiseres tot verificatie sprake moeten zijn van wetenschap van benadeling in de zin dat beide partijen wisten of behoorden te weten dat benadeling van de schuldeisers van failliet daarvan het gevolg zou zijn. Dat eiseres tot verificatie destijds onder ogen heeft gezien dat de vestiging van het hypotheekrecht mogelijk paulianeus zou zijn, bevestigt dat zij zich volledig bewust was van de financiële problemen van failliet. Het had op de weg van eiseres tot verificatie gelegen om zich er destijds terdege van te vergewissen dat andere schuldeisers van failliet door de vestiging van het recht van hypotheek niet zouden worden benadeeld. Nu eiseres tot verificatie haar stellingen onvoldoende heeft weten te onderbouwen, komt de rechtbank niet toe aan bewijslevering. Dit betekent dat zowel bij eiseres tot verificatie als…

Verder lezen
Terug naar overzicht