Sign. - Vernietiging verdeling nalatenschap op grond van Actio Pauliana (art. 3:45 BW)


Twee erfgenamen A en B verdelen de nalatenschap ongelijk en delen meer toe aan B. Volgens A en B is geen van beiden onderbedeeld. B zou namelijk nog een vordering hebben op A. Deze vordering is door de ongelijke verdeling voldaan.

Een crediteur van A meent echter dat hij is benadeeld door de onderbedeling van A. De crediteur slaagt in de vernietiging van de verdeling op grond van art. 3:45 BW (paulianeus handelen). Volgens de Rechtbank Overijssel 15 juni 2016, ECLI:NL:…

Verder lezen
Terug naar overzicht