Sign. - Verplichte aansluiting bij orgaan voor verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten


De Duitse wet vereist dat alle ondernemingen zich voor verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten verplicht moeten aansluiten bij het Berufsgenossenschaft en premies moeten afdragen. Kattner weigert dit te doen en wil een particuliere verzekering sluiten met een Deens bedrijf. Het Berufsgenossenschaft wijst op het verplichte karakter van de Duitse verzekering en vordert nakoming van de premiebetaling. Kattner stelt dat het Duitse systeem in strijd is met Europese mededingingsregels (art. 81 en 82 EG) en het vrije verkeer van diensten (art. 49 en 50 EG). Het EHvJ oordeelt dat een orgaan als het Berufsgenossenschaft, geen onderneming is als bedoeld in de Europese mededingingsregels, maar een uitsluitend sociale functie vervult, wanneer een dergelijk orgaan werkt in het kader van een stelsel dat het solidariteitsbeginsel ten uitvoer legt, en dit stelsel is onderworpen aan staatstoezicht. Of dit zo is dient de verwijzende rechter na te gaan. De Europese regels met betrekking tot het vrije verkeer van diensten verzetten zich niet tegen een nationale regeling als de onderhavige, voor zover dit stelsel niet verder gaat dan nodig ter bereiking van het doel het financiële evenwicht van een socialezekerheidstak te verzekeren. Ook dit is aan de verwijzende rechter om na te gaan.

(EHvJ 5 maart 2009, C-350/07, Kattner Stahlau/ Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft) 

Verder lezen
Terug naar overzicht