Sign. - Verrassende vragen over het levenstestament: de grenzen van herroeping van de volmacht


In JBN 2016(12) 54 formuleerden auteurs voorzichtig een antwoord op de vraag of de gevolmachtigde krachtens levenstestament inzage kan krijgen in het CTR en zo ja, of hij alsdan een afschrift van het testament van volmachtgever/levenstestateur kan opvragen bij de notaris.

Thans bezien zij nader – aan de hand van een geschetste casus – of volmachtgever een vormvoorschrift kan verbinden aan de herroeping van een volmacht en of een gevolmachtigde namens volmachtgever de volmacht aan een medegevolmachtigde kan herroepen.

J.M. van Anken en R…

Verder lezen
Terug naar overzicht