Sign. - Verrekening van lijfrenten bij echtscheiding: let op de fiscale gevolgen!


De meeste huwelijken zijn in algemene gemeenschap van goederen gesloten. Wordt een dergelijk huwelijk door echtscheiding beëindigd, dan moet de gemeenschap worden verdeeld. Behoren tot die gemeenschap lijfrenteverzekeringen, dan is het zaak om op de fiscale gevolgen van een verdeling, verrekening en/of aanpassing van die verzekeringen te letten. Wordt voor een verrekening gekozen, dan leidt dit tot een belastingheffing bij de ontvanger. En een aftrekpost bij de betaler. Het is goed om dit vooraf in overweging te nemen, want achteraf klagen bij de rechter biedt geen soelaas.

(P. Zijdenbos, FBN – Fiscale Berichten voor het Notariaat 2014/2)

Verder lezen
Terug naar overzicht