Sign. - Versterking governance DNB en AFM


Om de effectiviteit van het toezicht te vergroten is een langetermijncultuurverandering ingezet door de minister van Financiën en DNB. Een van de onderdelen van dit project is een wijziging van de governance bij DNB door een wetswijziging en statutenwijziging. Het gaat om de selectie, rollen en taken van de directieleden en commissarissen. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Bankwet 1998 en de Wft is op 24 mei 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal wijzigingen wordt gelijktijdig voor de AFM voorgesteld. De schrijver bespreekt het wetsvoorstel. (Ondernemingsrecht 2011, 79, mr. R. Theissen)

Verder lezen
Terug naar overzicht