Sign. - Vertrouwensbreuk belemmert gang van zaken niet


De omstandigheid dat tussen lok (Beheer) en Procee (Beheer) (de bestuurders) verschillen van inzicht bestaan over de wijze waarop lok Beheer leiding geeft aan de onderneming, levert nog niet gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid op. Het is gesteld noch gebleken dat de vertrouwensbreuk tussen lok Beheer en de andere twee aandeelhoudersbestuurders (Procee Beheer en Terpstra Beheer) de gang van zaken in de vennootschap belemmert. aan haar stelling dat jegens lok Beheer door de andere aandeelhoudersbestuurders in strijd is gehandeld met de redelijkheid en billijkheid, heeft zij onvoldoende feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd. De algemene vergadering van aandeelhouders is in beginsel bevoegd om lok Beheer als bestuurder te ontslaan. Vanwege een onderlinge vertrouwensbreuk kon dit besluit naar de inhoud in redelijkheid worden genomen. Partijen zijn in onderhandeling over de wijze waarop zij afscheid van elkaar nemen. Dat dit tot op heden niet is gelukt, is geen gegronde reden om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen.
(Hof Amsterdam (OK) 7 mei 2013, ARO 2013/84, Viadata Holding BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht