Sign. - Vervangende toestemming voor verhuizing geweigerd


Man en vrouw zijn gescheiden. Zij hebben het gezamenlijk gezag over hun zesjarige kind A. De communicatie tussen man en vrouw is moeizaam en mediation heeft geen succes gehad. De vrouw verzoekt (onder meer) vervangende toestemming om met A te verhuizen naar haar eigen geboorteplaats, circa 185 km van de huidige woonplaats.
Conform vaste rechtspraak (o.a. HR 25 april 2008, LJN BC5901) dient de rechter bij de beslissing over een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen af te wegen, zoals:
1. het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
2. de noodzaak om te verhuizen;
3. de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
4. de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
5. de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
6. de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
7. de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
8. de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;
9. de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;
10. of de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing…

Verder lezen
Terug naar overzicht