Sign. - Verzekeraar schendt waarschuwingsplicht


Op 15 oktober 1990 heeft de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt dat premies voor levensverzekeringen die werden afgesloten op of na 16 oktober 1990 slechts tot en met 31 december 1991 fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Voor levensverzekeringen die vóór 16 oktober 1990 zijn afgesloten konden de premies gedurende de gehele looptijd van de verzekering fiscaal in mindering worden gebracht. Het hof heeft geoordeeld dat AMEV van het aanzienlijke financiële belang voor Van der Stok van de aftrekbaarheid van de premies, die ook uitdrukkelijk op het polisblad vermeld was, op de hoogte was, dat op AMEV in de gegeven omstandigheden een zorgplicht rustte om Van der Stok te waarschuwen voor het risico dat de door hem gesloten overeenkomst niet onder het fiscale regime van aftrekbaarheid van de premies zou vallen, en dat AMEV die zorgplicht heeft geschonden door Van der Stok niet te waarschuwen voor het risico dat hij ter zake liep. Dit leidde het hof tot het oordeel dat AMEV ten opzichte van Van der Stok is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die op haar als dienstverlener in verband met – de totstandkoming van – de betrokken verzekeringsovereenkomst rustten. De Hoge Raad verwerpt het beroep van ASR (de rechtsopvolger van AMEV) tegen het arrest van het hof. (HR 9 maart 2012, LJN BU9206, «JOR» 2012/151)

Verder lezen
Terug naar overzicht