Sign. - Verzoek tot teruggeleiding naar Italië toegewezen


Naar het oordeel van de rechtbank heeft de achterhouding van de minderjarigen door de moeder in Nederland plaatsgevonden in strijd met het Italiaanse gezagsrecht van de vader. Blijkens artikel 317bis van de Codice Civile Italiano (CC) komt gezag ook toe aan de ouder die het kind heeft erkend, dan wel aan samenlevende ouders indien zij het kind beiden hebben erkend. De rechtbank stelt vast dat de minderjarigen de achternaam van de vader dragen. Nu een kind ingevolge artikel 262 CC de achternaam van die ouder verkrijgt die het kind als eerste erkent, dan wel de achternaam van de vader indien de erkenning door de ouders gelijktijdig geschiedt, moet het ervoor worden gehouden dat de vader de minderjarigen heeft erkend. Nu niet in geschil is dat de vader en de moeder ten tijde van de geboorte van de minderjarigen samenleefden, is daarmee vast komen te staan dat de vader mede met het gezag over de minderjarigen is belast.
Naar het oordeel van de rechtbank is er meer dan één jaar verstreken tussen de achterhouding van de minderjarigen in Nederland en het tijdstip van indiening van het teruggeleidingsverzoek bij de rechtbank, doch is er geen sprake van 'worteling' als bedoeld in artikel 12 lid 2 van het Haagse Verdrag. De moeder heeft op 20 augustus 2010 een asielaanvraag in Nederland ingediend en vervolgens met haar vier kinderen in verschillende asielzoekerscentra verbleven. Eerst met ingang van 18 april 2011 staat de moeder in Rotterdam ingeschreven en leeft zij met de minderjarigen in gezinsverband met haar nieuwe partner samen. Vanaf dat moment is er voor de minderjarigen pas sprake van een min of meer stabiele, vaste leefomgeving op basis waarvan worteling…

Verder lezen
Terug naar overzicht