Sign. - Verzoek valt niet onder bereik art. 36 lid 1 WOR. FNV en de OR van Novio zijn derhalve niet-ontvankelijk in hun verzoek


Half december 2009 heeft Novio de concessie voor het openbaar vervoer in de stadsregio Arnhem-Nijmegen (de SAN-regio) verworven. Hermes voert deze concessie in onderaanneming uit voor het zuidelijke deel van deze regio. De werknemers die voor half december 2009 in dienst van Hermes waren en de toenmalige concessie reden, zijn per die datum in dienst getreden van Novio. Volgens vakbond FNV en de OR van Novio houdt Hermes tegen de afspraak in de medezeggenschap van die voormalige werknemers in stand met een onterecht beroep op art. 6 lid 4 WOR. In kort geding vorderen zij dat Hermes en haar OR verplicht worden het WOR-overleg over door Hermes in onderaanneming uit te voeren werkzaamheden binnen de SAN-concessie te staken en de geplande verkiezingen te schorsen totdat in de bodemprocedure is beslist of de medezeggenschap bij Hermes lsquobevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR'.
De kantonrechter oordeelt dat een dergelijke bodemprocedure gegrond kan worden op art. 36 lid 1 WOR. FNV zou dan kunnen worden aangemerkt als lsquobelanghebbende' omdat zij leden heeft onder de werknemers van Hermes. Ook de OR van Novio is dan lsquobelanghebbende' omdat de werkzaamheden in kwestie het werk in de onderneming waarin hij functioneert meer dan oppervlakkig raken. Onderhavige vordering valt echter niet onder de onderwerpen die in lid 1 staan opgesomd, maar valt onder lid 2 van art. 36 WOR. Op dit artikellid kunnen alleen de ondernemer (Hermes) en haar OR een verzoek baseren. Hoewel het denkbaar is dat een oordeel van de rechter wordt gevraagd buiten art. 36 WOR, zou dat moeten geschieden met een dagvaarding en niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht