Sign. - Verzoek wijziging geboorteakte afgewezen


Verzoekster heeft zich tijdens haar asielaanvraag in Nederland bewust als minderjarige asielzoekster aangemeld met 'naam X, geboren op [datum] 1983 te [plaats], China', zodat zij door de Nederlandse autoriteiten niet teruggestuurd zou kunnen worden naar China. In 2002 heeft zij zich onder haar 'asielidentiteit' bij de ambtenaar van de burgerlijke stand gemeld om de geboorte van haar kind aan te geven. Zij wil thans dat de gegevens in de geboorteakte van het kind in overeenstemming worden gebracht met de werkelijkheid. Verzoekster is van mening dat in deze zaak sprake is van een misslag, omdat op de geboorteakte van haar kind haar naam en geboortedatum onjuist zijn staan vermeld.
De rechtbank is het daar niet mee eens. Voor zover er redenen zijn om de geboorteakte op grond van artikel 1:24 BW te wijzigen, zoals door verzoekster is verzocht, dienen zeer hoge eisen te worden gesteld aan het bewijs dat bij het opmaken van de geboorteakte van het kind sprake is geweest van een misslag zoals door verzoekster wordt gesteld.
De rechtbank is van oordeel dat verzoekster onvoldoende heeft gesteld om vast te kunnen stellen dat de minderjarige hetzelfde kind is als het kind [naam in China], en dat laatstgenoemd kind in 2002 is geboren uit de persoon die op dat moment de naam X droeg. Het had op de weg van verzoekster gelegen om de rechtbank voor te lichten door middel van verificatoire bescheiden. De raadsman was voorafgaand aan de zitting bekend met de conclusie van de officier van justitie die er, kort gezegd, op neerkomt dat niet kan worden vastgesteld dat verzoekster is wie zij stelt te zijn en…

Verder lezen
Terug naar overzicht