Sign. - Victimisatie bij niet-verlenging arbeidsovereenkomst


Werknemer stelt dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet werd verlengd omdat hij een beroep op de Awgb had gedaan (victimisatieverbod). Hij beroept zich niet op art. 8 (beëindiging arbeidsverhouding) maar op art. 8a (benadeling). Art. 8a kent echter geen sanctie. Bovendien geldt bij victimisatie niet de omkering bewijslast van art. 10.

(Ktr. Utrecht 5 november 2008, «JAR» 2008/308) 

Verder lezen
Terug naar overzicht