Sign. - Vleugellam bestuur


Een bestuurder dient in beginsel steeds toegang te hebben tot de door hem nuttig of nodig geachte gegevens uit de administratie en dient desgewenst over de onderliggende bescheiden te kunnen beschikken. De minderheidsaandeelhouder is als bestuurder (cruciale) financiële informatie onthouden en is daardoor onvoldoende in staat gesteld zich op een adequate wijze van haar bestuurstaak te kwijten. Voorts is bij een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur van de vennootschap de facto vleugellam gemaakt doordat alle bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de prioriteit (de meerderheidsaandeelhouder) zijn onderworpen. Voor zover zulks al niet (rechtsreeks) in strijd moet worden geacht met (de ratio van) de statutaire bepaling en het te dezen toepasselijke vennootschapsrecht, lijkt dit besluit jegens de minderheidsaandeelhouder, gelet op de uitgangspunten van dier samenwerking met de meerderheidsaandeelhouder niet verenigbaar met de eisen van redelijkheid en billijkheid die het gedrag van betrokkenen jegens elkaar en jegens de vennootschap mede dienen te bepalen. Een onderzoek wordt bevolen. (Hof Amsterdam (OK) 28 juni 2011, ARO 2011/107, Thiry Beheer BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht