Sign. - Volledige loondoorbetaling in eerste jaar ziekte op grond van gewoonte binnen organisatie


De werknemer is sinds 27 april 2010 arbeidsongeschikt wegens ziekte en krijgt zijn volledig loon doorbetaald. In de arbeidsovereenkomst is over de hoogte van het ziekengeld niets opgemerkt. Bij brief van 30 december 2010 heeft de werkgever laten weten vanaf 2011 het wettelijk verplichte ziekengeld zal worden uitgekeerd en het tot dusver te veel betaalde zal worden verrekend. De werknemer eist in kort geding volledige loondoorbetaling tijdens ziekte. Daarbij refereert hij aan het feit dat de werkgever zowel aan hem als aan zijn collegarsquos tot dusver altijd volledig doorbetaalde in het eerste ziektejaar. De kantonrechter overweegt dat ingevolge art. 6:248 BW een overeenkomst niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft maar ook die welke uit de gewoonte voortvloeien. De volledige doorbetaling van het loon is op basis van gewoonte dan wel lsquobestendig gebruikrsquo deel gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Voorts acht de kantonrechter vooralsnog niet aannemelijk dat de werkgever een voldoende zwaarwichtig belang heeft deze arbeidsvoorwaarde eenzijdig te wijzigen. Hij wijst de vordering over het eerste ziektejaar derhalve toe.

(Vzngr. Rb. Almelo 10 maart 2011, LJN BP7566)

(Vzngr. Rb. Almelo 10 maart 2011, LJN BP7566)

Verder lezen
Terug naar overzicht