Sign. - Voordracht Ondernemingsrechtdiner


De schrijver bespreekt twee controverses rond bestuurdersaansprakelijkheid. De eerste betreft de in het arrest Van de riet/ Hoffman (HR 23 november 2012, NJ 2013, 302) aangenomen rechtstreekse aansprakelijkheid. Van de riet werd aansprakelijk bevonden voor zijn rol bij de verkoop van een vakantiehuis dat op de nominatie stond gesloopt te worden. Het hof ging voorbij aan het feit dat Van de riet ook bestuurder was van Van de riet Makelaardij BV, maar achtte de hoedanigheid waarin Van de riet optrad relevant om tot het oordeel te komen dat ook de vennootschap aansprakelijk was. De schrijver vraagt zich af of deze uitspraak op zichzelf staat of dat de Hoge raad hiermee een precedent heeft gecreëerd dat een verwijdering betekent van het criterium van het ernstig verwijt. De tweede controverse betreft de manier waarop het onderzoeksverslag van de enquêteprocedure tot stand komt en hoe dit verslag wordt gebruikt. De enquêteprocedure is een effectieve springplank naar de aansprakelijkheidsprocedure terwijl eerstgenoemde procedure niet zonder gebreken is gebleken. De rechten van de bestuurder zijn naar het oordeel van de schrijver in deze procedure onvoldoende gewaarborgd.
(Ondernemingsrecht 2013, 81, mr. P.D. Olden)

Verder lezen
Terug naar overzicht