Sign. - Voorgenomen besluit tot verhandeling landingsrechten


VlM Nederland BV is onderdeel van de Citygroep. Cityjet is nagenoeg enig (indirect) aandeelhouder van VlM. De Ondernemingsraad van VlM vordert Cityjet en VlM te verbieden om tot uitvoering van de voorgenomen besluiten tot het verhandelen van de landingsrechten door Cityjet ten koste van VlM en het sluiten van basis Eindhoven over te gaan. Het beroep op niet-ontvankelijkheid van de Ondernemingsraad nu deze niet de procedure ex art. 26 WOR heeft gevolgd, slaagt niet. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding had VlM nog geen art. 25 lid 5 WOR-besluit genomen, zodat de Ondernemingsraad de kantonrechter kon benaderen. Ten aanzien van de vraag of de landingsrechten verhandeld mogen worden, staat vast dat er bij verhandeling buiten het concern (Citygroep) geen vluchten meer kunnen plaatsvinden door VlM vanuit Eindhoven. Aannemelijk is dat dit tot gevolg heeft dat aan de werkzaamheden van VlM op de basis Eindhoven de grondslag komt te ontvallen. Indien dit zou gebeuren, wordt een procedure ex art. 26 WOR tegen het besluit van VlM in feite zinloos, waarmee tekort wordt gedaan aan de medezeggenschapsrechten van de Ondernemingsraad tegen VlM ter zake dat besluit. Er is een duidelijk en groot belang voor de Ondernemingsraad bij de gevraagde beslissing. De verhandeling van de rechten leidt rechtstreeks tot beëindiging van de werkzaamheden van VMl op basis Eindhoven (art. 25 lid 1 onder c WOR). Voor het aannemen van medeondernemerschap van Cityjet is echter vereist dat Cityjet een positie inneemt die haar stelselmatig zodanige invloed binnen de onderneming verschaft, dat gezegd kan worden dat zij die onderneming mede in stand houdt, tenzij het besluit door zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht