Sign. - Voormalige moedermaatschappij mede aansprakelijk voor betaling…


Koninklijke Philips Electronics N.V. (Philips) was volledig aandeelhouder van Philips Power Solutions (PPS). In 2007 droeg Philips 81% van haar aandelen in PPS over aan het Spaanse Bobinados Transformadores S.L. (Bobitrans). In verband met deze aandelenoverdracht sloten Philips, Bobitrans en de vakbonden een akkoord over overgangsmaatregelen in het kader van de aandelenoverdracht naar Bobitrans. In dit akkoord werd afgesproken dat het sociaal plan van Philips tot medio 2010 van toepassing zou zijn op ontslagen van werknemers van PPS wegens bedrijfseconomische of -organisatorische redenen. In 2008 droeg Philips de resterende 19% van de aandelen in PPS over aan Bobitrans. Op 4 februari 2009 werd PPS failliet verklaard. De vakbonden stellen dat Philips na het faillissement van PPS gehouden is haar sociaal plan uit te voeren ten behoeve van de door het faillissement getroffen werknemers van PPS. Volgens de vakbonden heeft niet alleen Bobitrans maar ook Philips zich in het voormelde akkoord uit 2007 garant gesteld voor de toepassing van het sociaal plan van Philips op de werknemers van PPS. De kantonrechter oordeelt dat, hoewel in het akkoord niet uitdrukkelijk een garantie door Philips is opgenomen, Philips toch (naast Bobitrans) moet instaan voor de toepassing van het sociaal plan. De kantonrechter komt tot dit oordeel op grond van de volgende omstandigheden. Philips verkocht tien maanden voor de overdracht van de aandelen in PPS al een onderdeel van PPS aan Bobitrans en kwam in dat kader eenzelfde akkoord overeen als later in het kader van de aandelenoverdracht. Toen een aantal bij dit onderdeel werkzame werknemers als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden hun baan verloren, keerde Philips ingevolge dit akkoord ontslagvergoedingen uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht