Sign. - Voorstel aanpassing Europese jaarrekeningrichtlijnen met betrekking tot niet-financiële informatie bij zeer grote vennootschappen en tot diversiteitsinformatie over het bestuur en de raad van commissarissen van aan een gereglementeerde markt…


De schrijver bespreekt kort het voorstel (2013/0110 (COD)), dat de in het bestuursverslag respectievelijk het geconsolideerde bestuursverslag op te nemen niet-financiele informatie uitbreidt. Het voorstel is van toepassing op vennootschappen met meer dan 500 werknemers die op de balansdatum een hoger balanstotaal dan € 20 miljoen hebben of een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen en vennootschappen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

(Ondernemingsrecht 2013, 62, prof. mr. H. Beckman)

Verder lezen
Terug naar overzicht