Sign. - Voorstel ‘PRIPS’-Verordening


Op 3 juli 2012 heeft de Europese Commissie een drietal voorstellen gepubliceerd om de consumentenbescherming in de financiële dienstverlening te verbeteren. Het gaat om een voorstel tot wijziging van de ICBE-Richtlijn wat betreft de bewaartaken, het beloningsbeleid en sancties (UCITS V), een voorstel tot herziening van de Richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling en een voorstel voor een Verordening inzake essentiële informatiedocumenten voor beleggingsproducten. De schrijfster bespreekt het voorstel voor de verordening, op grond waarvan ontwikkelaars van beleggingsproducten en 'herontwikkelaars' worden verplicht een 'essentiële-informatiedocument' op te stellen wanneer de producten worden verkocht aan 'retailbeleggers'.
(Ondernemingsrecht 2012, 104, prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)

Verder lezen
Terug naar overzicht