Sign. - Voorstel UCITS V


Europese retailbeleggers maken op grote schaal gebruik van icbe's (instellingen voor collectieve belegging in effecten). Om de veiligheid van de beleggers en de integriteit van de markt te blijven waarborgen, heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de huidige ICBE-Richtlijn (UCITS IV) gepubliceerd dat wijzigingen bevat wat betreft de bewaartaken en de aansprakelijkheid, regels geeft voor de beloning van icbe-beheerders en een gemeenschappelijke aanpak voorschrijft van de sanctionering van de belangrijkste inbreuken op de icbe-regels (UCITS V). De schrijfster bespreekt het voorstel.
(Ondernemingsrecht 2012, 105, prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)

Verder lezen
Terug naar overzicht