Sign. - Voorstel Wet tot wijziging van de wet collectieve afwikkeling massaschade


Op 20 december 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de WCAM ingediend bij de Tweede kamer (33 126). Het is op belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. De schrijver bespreekt enkele opvallende wijzigingen en aanvullingen. (Ondernemingsrecht 2012, 22, mr. B.J. de Jong)

Verder lezen
Terug naar overzicht