Sign. - Voortborduren op rekenmethode Bol – een SWOT analyse


Volgens de auteur is het hoognodig om de wijze van berekenen van kinder- en partneralimentatie weer eens goed onder de loep te nemen en aan te passen. De maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de methode die al vanaf de jaren '90 van de vorige eeuw niet meer (substantieel) gewijzigd is niet meer voldoet. Het is echter de vraag of standaardisering van de methode Bol de oplossing is en, meer in zijn algemeenheid, of het mogelijk is een standaardoplossing te bedenken (anders dan de huidige) die in de praktijk werkbaar is. De auteur bespreekt de sterke en zwakke kanten van de rekenmethode Bol en signaleer tegelijkertijd enkele aanvullende kritische punten ten aanzien van de huidige wijze van berekenen. Ook stipt hij enkele wijzigingen in wet- en regelgeving aan die van effect (kunnen) zijn op de berekening van draagkracht. Zijdelings komt ook de Nota Kinderalimentatie van Tweede Kamerleden Van der Steur (VVD) en Recourt (PvdA) aan bod.

(mr. M.M. van Wijk, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/7-8, p. 151)

Verder lezen
Terug naar overzicht