Sign. - Voortgang wetsvoorstel anticumulatie ZW en WW


De Minister van SZW heeft op 8 maart 2011 de Voorzitter van de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van het wetsvoorstel anticumulatie ZW en WW. Het wetsvoorstel anticumulatie ZW en WW bevat een drietal voorstellen waarmee de activerende werking van de Ziektewet wordt versterkt. De minister meldt dat uit de inbreng van partijen bij het verslag op het wetsvoorstel, de inbreng die geleverd is tijdens het spoeddebat op 16 december 2010 en de input die hij heeft verkregen uit verschillende gesprekken die nadien zijn gevoerd, duidelijk geworden is dat het onderdeel anticumulatie uit het wetsvoorstel op dit moment en in combinatie met de andere twee onderdelen van het wetsvoorstel, op onvoldoende steun in de Kamer zal kunnen rekenen. Het ontbreken van voldoende steun voor het onderdeel anticumulatie heeft de minister doen besluiten om met een nota van wijziging dit onderdeel van het wetsvoorstel nu te laten vervallen. De minister doet dit om te bevorderen dat de parlementaire behandeling van de andere twee onderdelen uit het wetsvoorstel, te weten de invoering van een systematiek voor inkomstenverrekening conform de WGA en de invoering van de loon- en verhaalsanctie voor de werkgever van een vangnetter, voortvarend kan worden voortgezet. De minister stelt zich op het standpunt dat verdere versterking van de activerende werking van de Ziektewet gewenst blijft. Daartoe wordt op het moment een aantal voorstellen uitgewerkt. Een wetsvoorstel waarin deze voorstellen zijn opgenomen verwacht de minister in het najaar bij de Kamer te kunnen indienen. De beoogde invoeringsdatum van de maatregel is 1 januari 2013.

(PS Documenta 2011, 4)

(PS Documenta 2011, 4)

Verder lezen
Terug naar overzicht