Sign. - Voorziening voorkomt veto


In de algemene vergadering van aandeelhouders bestaat een impasse in de besluitvorming over de noodzaak en wijze van financiering van de vennootschap Harbour Antibodies BV. De Erasmus MC Holding NV heeft verzocht om onmiddellijke voorzieningen die de vennootschap in staat stellen ook tegen de wil van één van de aandeelhouders venture capital aan te trekken. De Ondernemingskamer bepaalt dat de door haar benoemde bestuurder bij uitsluiting bevoegd is om, onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, beslissingen te nemen over transacties waardoor het eigen vermogen en de liquiditeit van de vennootschap worden versterkt, waaronder begrepen het aantrekken van venture capital, al of niet tegen uitgifte van aandelen. Bij wijze van onmiddellijke voorziening zijn alle, voor elke aandeelhouder steeds minus één, aandelen in de vennootschap ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder zodat geen van de huidige aandeelhouders een veto zal hebben in de algemene vergadering.
(Hof Amsterdam (OK) 3 december 2012, ARO 2013/4, Harbour Antibodies BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht