Sign. - Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?!


Op 22 december 2009 heeft de Hoge Raad zich in het laatste deel van de trilogie Van Dooren q.q./aBN amro uitgelaten («JOR» 2011/19). De Hoge Raad oordeelde daarin, voor zover van belang in het kader van dit artikel, over de vraag wanneer sprake is van wetenschap van benadeling in de zin van de faillissementspauliana (art. 42 fw). Daarvan is sprake "indien ten tijde van de handeling het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte." Deze maatstaf geldt ook bij kredietverschaffing tegen zekerheid aan noodlijdende ondernemingen, aldus de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.9 van het arrest. (FIP 2011, nr. 7, p. 188, mr. drs. M.M.S. ter BeekEhren en mr. F.J. Laagland)

Verder lezen
Terug naar overzicht