Sign. - Vordering schadevergoeding werkgever, bewijslast, diefstal


De werkgever exploiteert een DA Drogisterij. De werkneemster is sinds 1 juli 1990 in dienst en tewerkgesteld in de drogisterij. Op 1 december 2005 is zij op staande voet ontslagen omdat werd ontdekt dat zij bij het afrekenen van artikelen voor haarzelf een retourbon van € 100 had aangeslagen en geld uit de kassa had weggenomen. De werkneemster is hiervoor veroordeeld door de politierechter, echter alleen voor strafbare feiten begaan vanaf 1 juni 2005.
Na het ontslag is nader onderzoek verricht naar de kassaregistratie. Vanaf 20 oktober 2003 is een overzicht opgesteld van de negatieve kassaomzetten en de weggenomen artikelen, totaal ruim € 21.000. De werkgever vordert betaling van dit bedrag.
In de procedure betwist de werkneemster dat zij verantwoordelijk is voor alle negatieve kassaomzetten, in elk geval van voor 1 juni 2005. De Rechtbank oordeelt dat het niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de betreffende werkneemster verantwoordelijk is voor de gestelde diefstallen, nu ook anderen op haar kassacode kunnen hebben gewerkt en de administratie onvoldoende helder is.
De werkgever krijgt de bewijslast van de diefstal. Slaagt hij daarin, dan zal de vordering worden toegewezen.

(Rb. Arnhem 12 januari 2011, LJN BP1789)

(Rb. Arnhem 12 januari 2011, LJN BP1789)

Verder lezen
Terug naar overzicht