Sign. - Vordering tot schorsing van het concurrentiebeding afgewezen


Het gaat hier om de gezamenlijke behandeling van twee bijna gelijke vorderingen in kort geding van twee collega's van werknemer betreffende een concurrentiebeding.
De kantonrechter stelt voorop dat het recht van werknemer op vrijheid van arbeidskeuze enkel beperkt kan worden door middel van een overeengekomen concurrentiebeding, waarbij de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Een dergelijk belang kan zijn gelegen in het voorkomen van een situatie dat met de indiensttreding van de werknemer bij een concurrerende onderneming die onderneming een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt ten laste van het bedrijfsdebiet van werkgever. De kantonrechter oordeelt dat in voldoende mate aannemelijk is geworden dat beide werkgevers in dezelfde branche opereren en dat zij derhalve als concurrenten kunnen worden aangemerkt. Daarbij speelt een rol dat het geografisch gebied waar oorspronkelijk werkgever opereert kleiner is dan het geografisch gebied waar de nieuwe werkgever opereert. Bovendien worden werknemer en zijn collega's als ‘zwaarwichten’ aangemerkt betreffende hun kennis en expertise in hun vakgebied. Oorspronkelijk werkgever heeft dan ook alle belang bij bescherming van haar marktpositie in Zuid-Nederland. De kantonrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat het concurrentiebeding te breed en onvoldoende duidelijk is geformuleerd. Werknemer heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat hij door het concurrentiebeding zodanig wordt gehinderd dat hij gedurende de tijd dat dit concurrentiebeding geldt, geen werkzaamheden kan verrichten. De kantonrechter stelt voorlopig dat werknemer door het concurrentiebeding niet onbillijk benadeeld wordt in verhouding tot het te beschermen belang van oorspronkelijk werkgever en oordeelt dat er geen aanleiding is om het concurrentiebeding te schorsen totdat onherroepelijk in de bodemprocedure is beslist.

(Vzngr. Rb. Maastricht 11 maart 2009, LJN BH6443) 

(Vzngr. Rb. Maastricht…

Verder lezen
Terug naar overzicht