Sign. - Vordering veroordeling werknemers tot vergoeding van de door werkgever geleden schade uit hoofde van het oneigenlijk gebruikmaken van de tankpas afgewezen


Vordering veroordeling werknemers tot vergoeding van de door werkgever geleden schade uit hoofde van het oneigenlijk gebruikmaken van de tankpas afgewezen, daar uit niets blijkt van afspraken dat de tankpas slechts bedoeld zou zijn voor één specifieke bus of dat het aantal kilometers of liters diesel is gemaximeerd. Hoge Raad volgt conclusie van de Procureur-Generaal tot verwerping

Verweerder c.s. hebben gewerkt bij Eureka. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het vervoeren van uitzendkrachten van huis naar de werkplek. Rond januari 2001 hebben verweerder en de directeur van Eureka een verklaring getekend waarin stond dat het gebruik van het Mitsubishi-busje alleen bestemd is voor het brengen en halen van de uitzendkrachten. Verweerder c.s. kregen een tankpasje, waarmee diesel betaald werd. Verweerder c.s. zijn per 17 september 2004 op staande voet ontslagen wegens oneigenlijk gebruik van de tankpas. Eureka heeft gevorderd verweerder c.s. te veroordelen tot vergoeding van de door Eureka geleden schade uit hoofde van het oneigenlijk gebruikmaken van de tankpas. Het hof heeft in hoger beroep het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vordering afgewezen. Het hof heeft daartoe overwogen dat Eureka in het kader van de arbeidsovereenkomst een tankpasje voor het tanken van diesel aan verweerder c.s. heeft verstrekt. Nu zij betaling vordert wegens oneigenlijk gebruik dient zij dat oneigenlijke gebruik te stellen, te onderbouwen en zo nodig te bewijzen. Uit niets blijkt van afspraken dat de tankpas slechts bedoeld zou zijn voor één specifieke bus of dat het aantal kilometers of liters diesel is gemaximeerd. Verder blijkt niet dat Eureka instructies heeft gegeven over het efficiënt plannen van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht